Algemene voorwaarden

General conditions

 

 

Op al onze leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd  bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven  onder nummer 17255777

 

On all our supplies our general conditions apply which have been deposited at the chamber of commerce Brabant in Eindhoven under number 17255777

Kennis + Passie = SUCCES !

Knowledge + Passion =

Success