Wil met haar klanten binnen de voedselverwerkende en voedselbewerkende industrie relaties aangaan waarbij voor beide partijen op basis van wederzijds vertrouwen en respect  een win-win situatie ontstaat.

 

J.I.M. Consultancy wil met een structurele aanpak zaken organiseren.

 

J.I.M. Consultancy wil binnen uw onderneming een rol van betekenis spelen door waarde te creŽren en nieuwe technologie te introduceren, kennis in te brengen en door inzicht in de markt tijdig nieuwe trends aan u te kunnen voorstellen.

 

J.I.M. Consultancy kan u helpen uw bestaande productielijnen verder te optimaliseren om de productie-efficiŽntie veder te vergroten.

 

J.I.M. Consultancy kan als ondersteunend intermediair fungeren tussen u en de leverancier van machines zodat machines op specificatie worden aangeschaft.

 

 

J.I.M. Consultancy kan U adviseren bij export naar† AziŽ en Midden Oosten.

 

J.I.M. Consultancy kan U adviseren in marktaanpak.

 

Want with its customers within the food and food processing industry relations to create a win-win situation where trusts and respect are the basis for both parties.

J.I.M. Consultancy want to organize with a structural approach.

J.I.M. Consultancy want to† play within your venture a role by creating value and new technology

J.I.M. Consultancy can help you to optimize your existing production lines.

J.I.M. Consultancy can advise between you and the supplier of machines so that machines are bought on specifications.

J.I.M. Consultancy can advise YOU at export to Asia and Middle East.

J.I.M. Consultancy can advise YOU on market approach and export management.

 

Kennis + Passie = SUCCES !

Knowledge + Passion =

Success